REGULAMIN

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Sprzedającym jest firma: Dooka Michał Migacz, ul. Piotra Skargi 9, 33-300 Nowy Sącz, NIP: 7343638705, REGON: 528166980
– dooka.pl jest własnością Dooka Michał Migacz i jest sklepem internetowym gdzie szybko i bezpiecznie można kupić okulary w atrakcyjnych cenach.
– dooka.pl dokłada starań, aby na każdym etapie kupowanie było proste i nie sprawiało żadnych problemów. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów lub pytań prosimy o kontakt:
E-mail: kontakt@dooka.pl
Infolinia: +48 692 018 170

PRZEDMIOT TRANSAKCJI
2. Przedmiotem transakcji są towary wymienione i opisane na stronie internetowej sklepu. dooka.pl dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była zawsze aktualna. Gdyby jednak zdarzyła się sytuacja, że niektóre z oferowanych towarów są w danej chwili niedostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
3. Wszystkie towary oferowane przez dooka.pl są fabrycznie nowe i objęte gwarancją.

ZAMÓWIENIA
4. Kupujący może składać zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu wyłącznie za pośrednictwem witryny internetowej www.dooka.pl
5. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych dooka.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
6. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub po zaznaczeniu odpowiedniej opcji w zamówieniu fakturę VAT.
7. Walutą w której przeprowadzane są transakcje jest polski złoty – PLN.
8. Rabaty wynikające z posiadanych kodów rabatowych i kuponów rabatowych dotyczą tylko produktów nieprzecenionych.
9. Kupujący upoważnia dooka.pl do wystawienia faktury bez podpisu Kupującego.
10. Kupujący zobowiązany jest do podania swoich danych zgodnych ze stanem faktycznym.
11. Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych sklepu internetowego Sprzedającego oraz ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach związanych z realizacją umowy sprzedaży.
12. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy Kupującego (np. błędny numer telefonu lub e-mail) w ciągu 48 godzin, zostanie ono anulowane. Zespół dooka.pl będzie upoważniony do anulowania zamówienia w przypadku wpisania niepełnych lub nieprawdziwych danych, które mogą uniemożliwiać wykonanie umowy sprzedaży.
13. Termin ważności zamówienia przy płatności przelewem wynosi 7 dni od daty jego złożenia. Jeżeli Kupujący nie uiści należności wynikającej z zamówienia na wskazany numer konta w wyżej wymienionym terminie zamówienie zostaje anulowane, a Kupujący nie może żądać od dooka.pl jego realizacji.
14. W przypadku zamawiania kompletnych okularów na zamówienie (oprawa okularowa + soczewki) należy wprowadzić do formularza zamówienia wszystkie informacje niezbędne do wykonania okularów.
15. Klient składający zamówienie w sklepie internetowym dooka.pl potwierdza, że przed złożeniem zamówienia dokonał badania wzroku u specjalisty i jest w posiadaniu stosownej recepty (nie starszej niż 6 miesięcy lub starszej niż 6 miesięcy na odpowiedzialność Kupującego od dnia wystawienia), a parametry soczewek okularowych wpisane w trakcie składania zamówienia są zgodne z tą receptą. W związku z powyższym, nie będzie wnosił wobec Sprzedawcy żadnych roszczeń związanych ze złym doborem mocy soczewek okularowych.
16. Więcej o procedurze zamówienia na stronie Jak zamawiać? w dziale Pomoc.

PŁATNOŚCI
17. Sklep dooka.pl oferuje następujące możliwe formy płatności:
• Przelewem – po zarezerwowaniu zamówionego towaru, wysłany jest e-mail z numerem rachunku bankowego. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na naszym rachunku bankowym, zamówienie jest przekazywane do realizacji.
• Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi, listonoszowi lub na poczcie przy odbiorze towaru. Sklep dooka.pl zastrzega sobie w niektórych sytuacjach prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA
18. Czas realizacji zamówienia zależy od rodzaju zamówionego produktu. W przypadku zamówienia kompletnych okularów wynosi on od 24 godzin do 5 dni roboczych. W przypadku zamówienia samych oprawek okularowych dostępnych w magazynie jest to 1 dzień roboczy.
19. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości. tzn. po upływie najdłuższego z czasów podanych dla zamawianych produktów. W przypadku podzielenia zamówienia, poszczególne przesyłki, mogą zostać wysłane w różnym terminie o czym Klient informowany jest drogą mailową.
20. Czas realizacji zamówienia oznacza orientacyjny termin, w którym zamówienie powinno zostać wysłane do Klienta. Z uwagi na indywidualny charakter zamówienia okres oczekiwania na okulary może ulec wydłużeniu do 14 dni.
21. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany na naszych stronach, kontaktujemy się z kupującym, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia.
22. Więcej o terminach realizacji zamówienia na stronie Realizacja zamówienia i dostawa w dziale Pomoc.

DOSTAWA I TRANSPORT
23. Koszty związane z dostarczeniem zakupionych towarów naliczane są po odpowiednim wyborze formy dostawy. Po przejściu w zakładkę „złóż zamówienie” wyświetlają się ostateczne koszty transportu. Przejście w tą zakładkę nie oznacza jeszcze złożenia zamówienia.
24. Cena za transport uzależniona jest m.in. od wybranego sposobu płatności, wybranej metody transportu, wartości towaru.
25. Za granicę wysyłany jest towar o wartości powyżej 200 zł.
26. Dodatkowe koszty związane z poszczególnymi formami płatności określone są w cenniku transportu na stronie Realizacja zamówienia i dostawa w dziale Pomoc.

GWARANCJE I REKLAMACJE
27. Każdy zakupiony towar w sklepie dooka.pl jest fabrycznie nowy i jest objęty roczną gwarancją od momentu wystawienia paragonu fiskalnego lub faktury VAT.
28. Podstawą rozpatrzenia reklamacji Kupującego zgłoszonych do Sprzedawcy są obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z pózn. zm.) i ustawy z dnia 2 lipca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny ( Dz.U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z poźn. zmianami).
29. Firma Dooka Michał Migacz jako sprzedawca pośredniczy między użytkownikiem a producentem lub dystrybutorem w procesie reklamacji gwarancyjnej. W przypadku, kiedy odebrany towar jest wadliwy lub usterka wystąpiła podczas eksploatacji należy zgłosić reklamację w ramach gwarancji bezpośrednio do dooka.pl. W tym celu prosimy wypełnić formularz reklamacyjny i odesłać na adres email: kontakt(@) dooka.pl. Dalsze kroki procedury reklamacji zostaną przesłane pocztą elektroniczną na adres email Kupującego lub przekazane drogą telefoniczną.
30. W przypadku braku dostępności reklamowanego produktu może on zostać wymieniony na model o takich samych bądź lepszych parametrach, takiego samego bądź innego producenta. O wymianie produktu na inny model Klient zostanie poinformowany przez sklep drogą elektroniczną lub telefoniczną.
31. dooka.pl zobowiązuje się do wykonania okularów zgodnie z parametrami dostarczonymi przez klienta poprzez formularz zamówienia.
32. Sklep nie ponosi odpowiedzialności:
– za błędy związane z niewłaściwym lub błędnym doborem mocy bądź rodzaju szkieł dla Klienta przez osoby przeprowadzające badanie wzroku i wystawiające recepty okularowe,
– za błędne wprowadzenie parametrów soczewek okularowych lub szerokości rozstawu źrenic do formularza zamówienia przez klienta,
– za błędny wybór oprawy okularowej przez klienta.
33. Wadliwy towar musi być odpowiednio zapakowany, tak aby nie uległ uszkodzeniu w czasie transportu wraz ze wszystkimi elementami, które zostały dołączone przy jego zakupie. Za właściwe wysłanie towaru odpowiedzialny jest nadawca.
34. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

ZWROTY
35. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r. nr 22, poz. 271) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od daty zawarcia umowy.
36. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w przypadku świadczeń o właściwościach indywidualnie – niestandardowo określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.
37. W przypadku wykonania okularów korekcyjnych na zamówienie zgodnie z informacjami wprowadzonymi przez Kupującego poprzez formularz zamówienia zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów Art. 10 pkt 3 ppkt 4 Sprzedawca nie ma obowiązku przyjęcia zwracanego towaru. Jednak w indywidualnie rozpatrywanych przypadkach możliwy jest zwrot poniesionych kosztów przez Kupującego wyłącznie za oprawę okularową.
38. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi, w związku z tym nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych do dooka.pl na koszt odbiorcy lub za pobraniem.
39. W przypadku decyzji o zwrocie zakupionego towaru, prosimy o kontakt telefoniczny na numery podane wyżej, lub kontakt mailowy na adres: pomoc@dooka.pl – w tym miejscu Kupujący otrzyma wyczerpujące informacje na temat przeprowadzenia tej procedury.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
40. Wszystkie towary, nazwy i znaki handlowe publikowane na stronach internetowych sklepu dooka.pl są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
41. Zawartość stron internetowych sklepu dooka.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, należy ją traktować jedynie jako zaproszenie do zawarcia umowy.
42. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z jego zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę dooka.pl danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997 Nr 133 poz.883 wraz ze zmianami).
43. Kolory opraw oraz odcienie barwień soczewek okularowych wyświetlane na monitorze mają charakter orientacyjny i mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych kolorów.
44. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
45. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym dooka.pl oznacza akceptację postanowień tego regulaminu.