JAK CZYTAĆ RECEPTY?

Istnieje kilka możliwości zapisu recepty okularowej przez lekarza okulistę czy optometrystę.

Dla prawidłowego wykonania okularów ważne jest prawidłowe przepisanie z recepty okularowej do formularza następujących danych:

SFERA – mówi nam o wysokości korekcji wzroku dali lub bliży (w Dioptriach). Może mieć wartość zarówno dodatnią (dalekowzroczność +2,00) jak i ujemną (krótkowzroczność-1,00).

CYLINDER – mówi nam o wysokości korekcji wzroku dali lub bliży (w Dioptriach). Stosowana do korekcji astygmatyzmu. Może występować ze sferą (ale nie musi). Może mieć wartość zarówno dodatnią ( +0,75) jak i ujemną (-1,50) i zwiększa się co 0,25.

 – występuje zawsze, gdy podana jest wartość cylindra. Może mieć wartość w przedziale od 00 do 1800. Służy do prawidłowego zamontowania soczewek w oprawie

ADDYCJA (często nazywana dodatkiem) (ADD) – mówi nam o różnicy między korekcją do bliży a korekcją do dali (w Dioptriach). Stosowana przy korekcji prezbiopii. Może występować zarówno przy korekcji sferycznej jak i cylindrycznej. Addycja z reguły zawiera się w przedziale 0,75-3,50 i zwiększa się co 0,25 i zawsze jest wartością dodatnią.

PRYZMA (∆) – mówi nam o wysokości korekcji wzroku w przypadku forii lub tropii (zeza). Może mieć wartość dodatnią, z krokiem co 0,25 (przykład +1,75; + 4,00 itd.).

BAZA – występuje zawsze, gdy podana jest wartość pryzmy. Może mieć wartość w przedziale od 00 do 3600. Służy do prawidłowego zamontowania soczewek w oprawie.

ROZSTAW ŹRENIC (PD) – Wartość ta powinna być podana osobno dla oka prawego i osobno dla oka lewego. Jest to wartość, która powinna mieścić się w przedziale od około 20 do około 40 mm i mierzona jest od środka nosa do źrenicy oka prawego lub oka lewego.

Na recepcie często podawana jest jako odległość sumaryczna: między środkiem źrenicy oka prawego a środkiem źrenicy oka lewego. Jeśli wartość podawana jest sumarycznie (oko prawe + oko lewe) może mieć wartość przedziale od około 40 mm (w przypadku małych dzieci wartość może być mniejsza) do około 80 mm. Różnica między rozstawem źrenic do dali a bliżą wynosi 2mm, czyli kiedy mamy podane PD do dali np. 64 mm to do bliży będzie o 2 mm mniejsze w tym przypadku wynosić będzie 62 mm.

DAL – jeśli w tym miejscu widzimy wpisane moce oznacza to, że okulary musimy nosić praktycznie cały czas.

BLIŻ – jeśli w tym miejscu widzimy wpisane moce oznacza to, że potrzebujemy okularów do czytania. Najczęściej wiąże się to z osiągnięciem pewnego wieku (około 40 lat), gdzie czytanie zaczyna sprawiać nam trudności – aby dobrze widzieć tekst książki czy gazety odsuwamy książkę dalej od oczu (tzw syndrom długich rąk)

OKO PRAWE – (zapisywane czasem jako OP lub OR) – moce korekcyjne dla oka prawego

OKO LEWE – (zapisywane czasem jako OL) – moce korekcyjne dla oka lewego.

Poniżej przedstawiamy kilka przykładów recept, z którymi mogą się Państwo spotkać.

I.   Recepta na szkła sferyczne.

   SferaCylinderPryzmaBaza Odległość źrenic (mm)
 DALOko prawe -2,75     68 mm
 DALOko lewe -3,25    
 BLIŻOko prawe      
 BLIŻOko lewe     

Powyższe moce mogą pojawiać w rubrykach:
do dali – (tak jak powyżej) wtedy okulary są do dali
do bliży – wtedy okulary są do czytania lub do komputera
W tym przypadku rozstaw źrenic podany jest sumarycznie 68 mm czyli dla oka prawego wynosi 34 mm i tak samo dla oka lewego też 34 mm.

II.  Recepta przy korekcji astygmatyzmu.

Może wyglądać tak

   SferaCylinderPryzmaBaza Odległość źrenic (mm)
 DALOko prawe -1,75 -0,75 89º   64 mm
 DALOko lewe -2,25 -1,25 70º  
 BLIŻOko prawe      
 BLIŻOko lewe      

lub trochę inaczej

   SferaCylinderPryzmaBaza Odległość źrenic (mm)
 DALOko prawe +2,25 +1,25 125º   35 mm
 DALOko lewe +2,25 +1,75 68º   35 mm
 BLIŻ Oko prawe      
 BLIŻOko lewe      

 

Takie recepty mówią nam o korekcji do dali czyli okularów, w których musimy chodzić.

Tutaj rozstaw źrenic został podany oddzielnie dla oka prawego i oka lewego.

III.  Recepta na okulary do dali i do bliży.

   SferaCylinderPryzmaBaza Odległość źrenic (mm)
 DALOko prawe -4,25 -1,75 89º   68 mm
 DALOko lewe -4,75 -2,25 127º  
 BLIŻOko prawe -2,25 -1,75 89º   68 mm
 BLIŻOko lewe -2,75 -2,25 127º  

Taka recepta oznacza, że potrzebujesz okularów do dali i do bliży.

W tym przypadku i jeśli okulista nie podał tego na recepcie, musisz wyliczyć tzw. addycję (często zwaną dodatkiem). Addycja z reguły zawiera się w przedziale 0,75-3,50 i zawsze jest wartością dodatnią. Musisz od mocy sfery do bliży odjąć moc sfery do dali, np. w powyższym przykładzie oko prawe: – 2,25-(- 4,25)=2,00 i oko lewe: -2,75-(-4,75)=2,00, czyli zarówno oko prawe jaki lewe ma 2,00.

Pamiętaj, że cylinder i osie się nie zmieniają: zarówno do dali jak i do bliży powinny być wprowadzone na recepcie takie same wartości.

   SferaCylinderPryzmaBaza Odległość źrenic (mm)
 DALOko prawe +1,75 +2,75 130º  39 mm
 DALOko lewe+1,75 +1,75 57º  39 mm
 BLIŻOko prawe +4,75 +2,75 130º  38 mm
 BLIŻOko lewe +4,75 +1,75 57º  38 mm

Dla takiej recepty wyliczenie addycji będzie wyglądało następująco:

oko prawe: +4,75 – (+1,75) = +4,75-1,,00

oko lewe: +4,75 – (+1,75) = +4,75-1,,00

czyli dla oka prawego i lewego mamy addycję równą 3,00.

   SferaCylinderPryzmaBaza Odległość źrenic (mm)
 DALOko prawe +1,75 +2,75 130º   60 mm
 DALOko lewe +1,75 +1,75 57º  
 BLIŻOko prawe add
+3,25
     
 BLIŻOko lewe  add
+3,25
     

 

W takim przypadku musimy do dali dodać addycje.

Oko prawe: +1,75 + 3,25= +5,00 – wartość jaką powinieneś mieć do bliży.

Oko lewe: +1,75 + 3,25 = +5,00 – wartość jaką powinieneś mieć do bliży.

WAŻNE: Pamiętaj, że wartość cylindrów i osi jest taka sama, a odległość źrenic jest mniejsza o 2 mm czyli w tym przypadku powinna wynosić 58 mm.

   SferaCylinderPryzmaBaza Odległość źrenic (mm)
 DALOko prawe -2,25 -1,25 119º   62 mm
 DAL Oko lewe -1,75 -0,75 135º  
 BLIŻ Oko prawe add
+1,25
     
 BLIŻ Oko lewe  add
+1,25
    

 

W takim przypadku musimy do dali dodać addycję.

Oko prawe: -2,25+1,,00 – wartość jaką powinieneś mieć do bliży

Oko lewe: -1,75+1,,50 – wartość jaką powinieneś mieć do bliży.

WAŻNE: Pamiętaj, że wartość cylindrów i osi jest taka sama, a odległość źrenic jest mniejsza o 2 mm czyli w tym przypadku powinna wynosić 60 mm.