OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Aby mieć możliwość pełnego korzystania z usług naszego serwisu, musisz być w nim zarejestrowany. W procesie rejestracji wymagamy od Ciebie podania danych osobowych. Firma Dooka Michał Migacz przechowuje Twoje dane na zabezpieczonym serwerze i przetwarza je wyłącznie w celu realizacji Twoich zamówień i dostarczania zamawianego przez Ciebie towaru. Dooka Michał Migacz nie udostępnia zebranych danych żadnym firmom ani osobom trzecim w żadnych celach. Pamiętaj, że zakładając konto w naszym serwisie internetowym oraz dokonując za jego pośrednictwem rezerwacji, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez firmę Dooka Michał Migacz zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.). Twoje dane osobowe są przetwarzane przez firmę Dooka Michał Migacz zgodnie z warunkami określonymi w w.w. Ustawie oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

Serwis dooka.pl zapewnia Ci stałą możliwość przeglądania oraz poprawiania lub zmieniania Twoich danych osobowych. – w tym celu wystarczy skorzystać z panelu „TWOJE KONTO”.

Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa Twoich danych osobowych, prosimy o kontakt z naszym Konsultantem.