JAK MIERZYĆ PD?

Pomiar rozstawu źrenic

Rozstaw źrenic, czyli PD od Pupillary Distance to inaczej odległość między środkami źrenic oczu. Wartość ta podawana jest w milimetrach, a średnie PD wynosi 62 mm, ale przyjmuje się, że wartość ta waha się między 54-74mm.

 • Zapytaj o nie w dowolnym zakładzie optycznym – profesjonalne zakłady optyczne nie powinny pobierać za to opłaty.
 • Skontaktuj się z zakładem optycznym, w którym wcześniej zakupiłeś okulary. Twoje PD na pewno zostało zmierzone, jeśli kiedykolwiek miałeś wykonywane okulary.
 • Można również spróbować samemu zmierzyć odległość źrenic lub poprosić znajomą osobę.

WAŻNE: Im większa jest moc soczewek w okularach, tym ważniejszy jest dokładny pomiar PD. W takim przypadku zaleca się, aby uzyskać profesjonalny pomiar PD.

Jak dokonać pomiaru w warunkach domowych?

Niestety, nie zawsze PD jest wyszczególnione  na recepcie, choć znaleźć się na niej powinno.

Zawsze najdokładniejszy pomiar uzyskać można z pomocą specjalisty, ale pomiaru rozstawu źrenic można dokonać także samodzielnie, w warunkach domowych. Jeśli otrzymany wynik będzie różnić się od podanego powyżej przedziału, wówczas oznacza to, że pomiar został wykonany nieprawidłowo.

Aby dokonać samodzielnego pomiaru rozstawu źrenic należy:

 1. Stanąć przed lustrem w odległości ok. 20cm.
 2. Zamknąć prawe oko.
 3. Przystawić linijkę do lustra (na płasko) skalą do góry.
 4. Umieścić początek skali na środku swojej lewej źrenicy.
 5. Zamknąć lewe oko oraz otworzyć prawe nie zmieniając ustawienia linijki ani twarzy.
 6. Zmierzyć odległość środka źrenicy lewej od środka źrenicy prawej.
 7. Otrzymany wynik do PD czyli rozstaw źrenic (np. ).

 

Pamiętaj o odbiciu lustrzanym:Patrząc na zdjęcie po prawej stronie masz oko lewe!

Niestety, przeważnie taki pomiar nie jest wystarczająco dokładny, zaleca się więc skorzystanie z pomocy drugiej osoby np. wg poniższej instrukcji:

 1. Osoba dokonująca pomiaru powinna stanąć naprzeciwko osoby badanej tak, aby nosy znalazły się na jednej linii.
 2. Osoba dokonująca pomiaru zamyka oko lewe, natomiast osoba badana:
  • w przypadku doboru szkieł do dali kieruje wzrok na prawe oko osoby mierzącej, jednak nie patrzy na twarz osoby mierzącej, lecz za nią;
  • w przypadku doboru szkieł do bliży (tj. do czytania) osoba badana kieruje wzrok na twarz, na prawe oko osoby mierzącej.
  • (Należy bowiem pamiętać, że PD do bliży jest inne, zazwyczaj o 2-3mm mniejsze.)
 3. Osoba dokonująca pomiaru przykłada linijkę skalą do góry na czole tuż nad oczami osoby badanej tak, aby początek skali znalazł się na środku źrenicy prawego oka.
 4. Nie zmieniając ustawienia linijki, osoba dokonująca pomiaru zamyka oko prawe oraz otwiera lewe, tymczasem osoba badana kieruje wzrok na otwarte oko osoby mierzącej (w tej chwili oko lewe jak w punkcie 2).
 5. Osoba dokonująca pomiaru odczytuje wynik, czyli liczbę wskazującą środek źrenicy prawego oka osoby badanej.
 6. Uzyskana liczba podana w milimetrach to PD, czyli rozstaw źrenic.

Pamiętaj: Twoje oko prawe to wg mierzącego oko lewe!

Powyższy rysunek pokazuje jak dokładnie powinna ta czynność wyglądać.

Osoby noszące okulary mogą także wykorzystać metodę markera. W tym wypadku osoba dokonująca pomiaru staje naprzeciwko osoby badanej i znaczy kropkami środki źrenic zmywalnym markerem. Potem wystarczy zmierzyć odległość między zaznaczonymi punktami.

Pomiaru najlepiej dokonać kilkakrotnie, by na podstawie uzyskanych wyników uzyskać możliwie najdokładniejszą wartość.

Czasami na receptach można spotkać zapis postaci np. OP=33mm i OL=33mm, co oznacza, iż pomiaru dokonano osobno dla każdego oka w odniesieniu do środka nasady nosa. Aby obliczyć PD należy zsumować obie wartości, czyli OP+OL=PD, w naszym wypadku PD=33mm+33mm=66mm.